Οροφές

orofes

Συστήματα επικάλυψης της δομικής οροφής με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας.

Τα συστήματα αυτά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους:

Δείγματα από τις εργασίες που έχουμε κάνει μπορείτε να δείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο:
Γκαλερί – Οροφές