Νέα

Προσφορά γνωριμίας με την εταιρεία μας

Η ΔΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ αναλαμβάνει, εντελώς δωρεάν για εσάς, όλα τα έξοδα της μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας.

Η παραπάνω προσφορά ισχύει εφόσον ο προυπολογισμός των εργασιών που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία μας ανέρχεται άνω των 3.000,00€ (τρείς χιλιάδες ευρώ).

Σύντομα κοντά σας...