Πυροφραγές

hilti

Τα στελέχη της εταιρείας μας έχουν παρακολουθήσει όλα τα απαιτούμενα σεμινάρια εφαρμογής των προϊόντων παθητικής  πυροπροστασίας  έτσι ώστε η τοποθέτηση τους να είναι άριστη.

Είμαστε στη διάθεση σας  να σας προτείνουμε υπεύθυνα την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση για το κτίριο σας με τα συστήματα παθητικής πυροπροστασίας της εταιρείας HILTI.