Μεταλλικές Οροφές

Μεταλλικές Οροφές

Στους χώρους όπου η υγρασία είναι ιδιαίτερα αυξημένη και οι απαιτήσεις υγιεινής είναι μεγάλες, μπορούμε να τοποθετήσουμε μεταλλική οροφή.

Από λουτρά γυμναστηρίου μέχρι και χώρους χειρουργείων.

Οι μεταλλικές οροφές χωρίζονται σε διάφορους τύπους ανάλογα με την διάσταση και το υλικό κατασκευής τους.

Αλουμινίου, χάλυβα ηλεκτροστατικά βαμμένες, 60×60, αυτοφερόμενες, λωρίδες κ.α.

Ο σκελετός τους μπορεί να είναι εμφανής ή αφανής.

Δείγματα από τις εργασίες που έχουμε κάνει μπορείτε να δείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο:
Γκαλερί – Οροφές – Μεταλλικές Οροφές