Τοιχοποιΐες

Τοιχοποιΐες

Ο πλέον γρήγορος και οικονομικός τρόπος για να οικοδομήσεις είναι να επιλέξεις συστήματα ξηράς δόμησης.

Τα πλεονεκτήματα που έχουν οι τοιχοποιΐες από γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα σε σχέση με την συμβατικές είναι αρκετά.

Ενδεικτικά συστήματα τοιχοποιΐας:

  • Μειωμένος αριθμός οικοδομικών ενσήμων
  • Ταχύτατος χρόνος κατασκευής
  • Εύκολη εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων
  • Μειωμένο βάρος
  • Ευελιξία αλλαγών ακόμα και μετά την κατασκευή.

Τα συστήματα αυτα διακρίνονται σε:
Τοιχοποιΐες Γυψοσανίδας  & Τοιχοποιΐες Τσιμεντοσανίδας

Δείγματα από τις εργασίες που έχουμε κάνει μπορείτε να δείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο:
Γκαλερί – Τοιχοποιΐες