Εσωτερική Θερμομόνωση

services_img2

Η αλλαγή πολεοδομικής γραμμής, αδυναμία στησίματος σκαλωσιάς λόγο ύψους ή ακόμη ασυμφωνία ιδιοκτητών δεν μας επιτρέπουν να επέμβουμε από την εξωτερική πλευρά του τοίχου για την μόνωση του. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν δύο λύσεις, τα συστήματα Knauf AluTherm και Knauf InTherm με τα οποία μπορούμε να μονώσουμε τον τοίχο εσωτερικά.

Knauf AluTherm

Με την εσωτερική επένδυση σε μεταλλικό σκελετό από γυψοσανίδα Knauf AluTherm με φράγμα υδρατμών από φύλλο αλουμινίου και τοποθέτηση ορυκτοβάμβακα Ecose επιτυγχάνεται άριστη θερμομόνωση. Η γυψοσανίδα Knauf AluTherm προστατεύει τον αμόνωτο τοίχο από την υγρασία εσωτερικής συμπύκνωσης. Οι πλάκες του φυσικού ορυκτοβάμβακα Knauf Ecose διαθέτουν συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,037 W/mK. Ο ορυκτοβάμβακας Ecose είναι φιλικός με το περιβάλλον χωρίς φορμαλδεύδη, τεχνητά χρώματα και ουσίες, παρέχοντας εξαιρετική ποιότητα αέρα στον χώρο.  

Knauf InTherm

Το πάνελ Knauf InTherm αποτελείται από ανθυγρή γυψοσανίδα και θερμομονωτική πλάκα γραφιτούχου διογκωμένου πολυστυρενίου  EPS 80. Είναι 100% ανακυκλώσιμο και έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,032 W/mK. Το πάχος των θερμομονωτικών πλακών κυμαίνεται από 3 έως 8 cm. Καλύπτει όλες τις απατήσεις της μελέτης ενεργειακής απόδοσης.

Δείγματα από τις εργασίες που έχουμε κάνει μπορείτε να δείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο:
 Γκαλερί – Θερμομόνωση