Τοιχοποιΐες Τσιμεντοσανίδας

Τοιχοποιΐες Τσιμεντοσανίδα

Εξωτερική τοιχοποιΐα από μεταλλικό σκελετό με τοποθέτηση τουλάχιστον μίας τσιμεντοσανίδας εξωτερικά και γυψοσανίδας εσωτερικά.

Απαιτείται μόνωση ανάμεσα τους και όλη η διαδικασία αρμολόγησης και επιχρίσματος της τσιμεντοσανίδας.

Δείγματα από τις εργασίες που έχουμε κάνει μπορείτε να δείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο:
Γκαλερί – Κατασκευές Τσιμεντοσανίδας